Kara estu akompana

 

Kara estu akompana  / Kara estu akompana

همراه شو عزیز/همراه شو عزیز

Ne restu sola en doloro/ ĉar tiu ĉi komuna doloro
تنها نمان به درد/کین درد مشترک

Neniam dise/ kuraciĝas
هرگز جدا جدا/درمان نمی شود

vivpremo / neniam al ni
دشوار زندگی/هرگز برای ما

vivpremo / neniam al ni
دشوار زندگی/هرگز برای ما

Sen komuna batalo / faciliĝos
بی رزم مشترک/آسان نمی شود

Ne restu sola en doloro/ kara estu akompana
تنها نمان به درد/همراه شو عزیز

Estu akompana / Estu akompana
همرا شو/همراه شو

Kara estu akompana
همراه شو عزیز

Kara estu akompana
همراه شو عزیز

Ne restu sola en doloro/ ĉar tiu ĉi komuna doloro
تنها نمان به درد/کین درد مشترک

Neniam dise / kuraciĝos
هرگز جدا جدا/درمان نمی شود

De Párviz Meŝkatian

Aŭskultu la kanton ĉi tie:http://www.harmonytalk.com/music/razm.mp3
kiun belsone kantis fama irana tradickantisto majstro Mohámmád Reza Ŝáĝárian
Esperantigis:  M. Reza Torabi +

Respondi

Retpoŝtadreso ne estos publikigita. Devigaj kampoj estas markitaj *

eleven + two =