فرهنگسرای اسپرانتو در ایران

زامنهوف

آه ای دل من

آه ای دل من

آه ای‌دل من (لودْویک لایْطْسِر زامِنهوف، 1887) 2 ترجمه از دکتر حسین وحیدی و عیلان دیگرین *** 1- ترجمۀ دکتر حسین وحیدی آه، دل من، با ناآرامی مَزَن، حالا از سینه‌ی من مَپَر! من خود را به‌آسانی نمی‌توانم نگه‌دارم، آه،…