فرهنگسرای اسپرانتو در ایران

عیلان دیگرین

زخم‌سنجاق-واره‌ها

زخم‌سنجاق-واره‌ها

زخمِ‌سنجاق-واره‌ها (چِسْواف ی. کُزْوُفْسْکی، 1912) ترجمۀ عیلان دیگرین   آه ازین‌رنجهای خُرد، که –شگفتا! همه– رو سوی دل دارند! رنجهایی چندان‌کوچک که –براستی، حتّی– کلامی نمی‌ارزند. لیکن همین‌زخمهای کوچکند که مرا می‌خِلَند و نمی‌هِلَند، تا دردهایی بهتر و برتر را…

فراموشی

فراموشی

فراموشی (چِسْواف ی. کُزْوُفْسْکی، 1912) ترجمۀ عیلان دیگرین   بر برکه‌ای در درّه‌ای خوابیده ظلّ هور و باد، از دست پاییزی رها شاخه‌گلی پژمرده. مَر برکه را اعجاز نه گر چون گلی شکفته، آن مرده‌گل بی‌کیفری بر آب گردد غوطه‌ور.…

سرود قایقران

سرود قایقران

سرود قایقران (یولیو باگی، 1922) ترجمۀ عیلان دیگرین   شیرین بخواب، یارا، در قایقی، –نگارا، بر آبهای دریا شیرین بخواب یارا… شیرین بخواب یارا…   می‌درخشد ستاره‌ای کِهین ما را نگاه می‌کند ما را نگاه می‌دارد از فراز این گنبد…

آه ای دل من

آه ای دل من

آه ای‌دل من (لودْویک لایْطْسِر زامِنهوف، 1887) 2 ترجمه از دکتر حسین وحیدی و عیلان دیگرین *** 1- ترجمۀ دکتر حسین وحیدی آه، دل من، با ناآرامی مَزَن، حالا از سینه‌ی من مَپَر! من خود را به‌آسانی نمی‌توانم نگه‌دارم، آه،…