Venkis la mondon vi per bel’ kaj ĉarmo en konkordo: